آزمایشات

Stool Examination

نام روش اندازه گیری
Direct Microscopy
نام های مشابه
مدفوع-انگل
نوع نمونه
Stool
حجم نمونه
2gr
نگهداری نمونه
RT
حمل و نقل نمونه
RT
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
در ظرف درب دار پلاستیکی
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
3h