امکان دریافت نتیجه آزمایشات از طریق موبایل

portfolio image

مراجعین محترم میتوانند در صورت تمایل با نصب اپلیکیشن آزمون همراه نتایج آزمایشات را از طریق تلفن همراه دریافت نمایند