دریافت نتایج از طریق وبسایت

ویژه مراجعین
portfolio image

مراجعین محترم می توانند پس از تسویه حساب نتیجه آزمایشات خود را از طریق وبسایت دریافت نمایند